Sök

Tillgänglighet

Hitta på sidan

Region Gotland står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att gotland.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Den här sidan beskriver hur gotland.se och delwebbplatserna som anges nedan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Delwebbplatser

Anpassa webbplatsen

De flesta webbläsare har inställningar för exempelvis textstorlek, färger och zoom. Du kan själv anpassa gotland.se genom att ändra i webbläsarens inställningar.

Det brukar finnas information om hur du gör anpassningarna i webbläsarens inbyggda hjälpfunktion.

Ändra textstorlek

Du kan också zooma in och ut på webbplatsen med hjälp av tangentbordet och på så sätt öka eller minska textstorleken. Använd Ctrl-tangenten tillsammans med + (plusknappen) eller - (minusknappen). På Mac använder du Command tillsammans med + (plusknappen) eller - (minusknappen).

Tillgänglighetsredogörelse

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från gotland.se som inte är tillgänglig för dig, men som är undantaget från lagen enligt beskrivning nedan (se rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”).

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna.

  • Bilder: Vissa bilder saknar alternativtexter (alt-texter).
  • Dokument: Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. Bilder i PDF-dokumenten kan sakna alternativtext.
  • Rubriker: Rubriksättningen h1, h2, h3 och så vidare kan vara felaktig på vissa sidor.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Inbäddade direktsändningar av till exempel Regionfullmäktige är inte textade.
  • Vissa inbäddade kartor kan ha bristande tillgänglighet.

Så har vi testat webbplatsen

Soleil AB som utvecklat webbplatsens gränssnitt och funktionalitet har testat webbplatsens tillgänglighet under utvecklingsarbetet och inför lansering av webbplatsen i februari 2024.

Under januari 2024 genomfördes en självskattning av webbplatsens funktionalitet tillsammans med en medarbetare

Senaste bedömningen gjordes i februari 2024.

Redogörelsen uppdaterades den .

Grafisk support

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024
Dela sidan