Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Bli utförare av hemtjänst

Här kan du läsa mer om uppdraget som utförare i Region Gotlands valfrihetssystem för hemtjänst, samt hur du ansöker om att bli utförare.

Som utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst kommer du att utföra beviljade insatser åt personer som bor i ordinärt boende. Uppdraget omfattar hemtjänstinsatser kl 07-22.

Ansökan kan lämnas för någon av följande tjänstekategorier:

Kategori 1 - Hemtjänst i ordinärt boende

  • Service
  • Omvårdnad inklusive delegerad/instruerad hemsjukvård och trygghetslarm 07-22.

Kategori 2 - Hemtjänst i ordinärt boende

  • Service

Gotland är indelat i fem olika geografiska områden, och som utförare väljer du inom vilka geografiska områden du vill utföra insatser. Du har även möjlighet att sätta tak för hur många beviljade timmar du kan utföra inom varje geografiskt område.

Förfrågningsunderlag hemtjänst

I förfrågningsunderlaget kan du läsa mer om vilka krav Region Gotland ställer.

Bilagor som ingår i förfrågningsunderlaget

Så ansöker du

Innan du skickar in ansökan för att bedriva hemtjänst krävs tillstånd från IVO. När du fått tillstånd går ansökan till på följande sätt:

  1. Du ansöker elektroniskt i upphandlingssystemet e-Avrop. Det är kostnadsfritt att skapa konto för inloggning, och det gör du direkt på deras startsida.
  2. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt i eAvrop, och det är också där du gör din ansökan.
  3. Har du frågor om förfrågningsunderlaget eller ansökan, så ställer du dessa direkt i e-Avrop.
  4. När ansökan godkänts av socialförvaltningen, kan avtal tecknas med er, och ert företag blir då valbart som utförare av hemtjänst.

Ansökan kan lämnas löpande. Handläggningstiden för ansökningar är mellan sex till åtta veckor. I handläggningen ingår även möte med ansökande företag. Under sommarperioden kan handläggningstiden blir längre.

Hemtjänst (SoL), IVO:s webbplats

Inloggningssida e-Avrop

Carina Vestergren Larsson
Avtalscontroller och kontaktperson kring frågor om att starta och driva vård- och omsorgsverksamhet.

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024
Dela sidan