Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Gemensam riktlinje för fasta kontakter i vård och omsorg beslutad

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Socialförvaltningen (SOF) har beslutat om en gemensam riktlinje som beskriver roll och ansvar för fast läkarkontakt, fast vårdkontakt och fast omsorgskontakt. Riktlinjen lägger grunden för en bättre samordning över verksamhetsgränserna med fokus på de patienter som är i störst behov av samordning och trygghet.

För vissa personer finns ett stort samordningsbehov eller behov av stöd och information med en regelbunden namngiven kontakt inom vården och omsorgen. Det kan till exempel röra sig om en person med diabetes som har en livslång relation till vården, eller en person med demenssjukdom som behöver ha en nära kontakt med sin vård som känner till vem personen är och vilket stöd personen behöver.

– Fasta vårdkontakter är inte för alla men vi behöver ha ett bättre stöd de individer som verkligen behöver det. Utmaningen har varit att göra riktlinjen så vägledande att den kan vara ett stöd för verksamheter både inom HSF och SOF, säger verksamhetsutvecklare Marie Hurtig, som jobbat med att ta fram riktlinjen.

Att göra roller och ansvarsområden för vården, omsorgen och patienten, samt dennes anhöriga tydliga, är grunden för en smidigare samverkan över förvaltningsgränserna och en mer personcentrerad vård och omsorg.

– Vi vet att fasta kontakter är särskilt viktigt för de mest sårbara. Arbetet med fasta kontakter pågår i hela Sverige och är ett viktigt steg mot en God och nära vård, Emma Norrby, som håller samman omställningen inom Region Gotland.

Nästa steg blir att varje verksamhet får ta fram sina egna rutiner för att skapa möjlighet till samverkan kring de individer som har flera olika insatser.

 

Läs riktlinjen här Word, 61 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 februari 2024