Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Läkemedel TakeCare

Läkemedelsjournalen i TakeCare används för att hantera ordination, iordningställande, administrering samt förskrivning av patientens läkemedel.

TakeCare använder Svensk Informationsdatabas för läkemedel (SIL) som kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från ett flertal olika källor.

Information

Rutiner och riktlinjer

Länkar

Riktlinjer läkemedelsberättelse

Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse

Enligt Socialstyrelsen ska alla patienter få en läkemedelsberättelse när de skrivs ut från slutenvård. Läkemedelsberättelsen är en kvalitetssäkrad avstämning av patientens aktuella läkemedelslista. Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, inte minst i vårdens övergångar

En läkemedelsberättelse ska innehålla information om förändringar i läkemedelsbehandlingen, andra åtgärder som rör patientens läkemedel, orsaken till åtgärderna samt mål och uppföljning.

Använd den systemgemensamma journalmallen Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse för att skapa en läkemedelsberättelse . Informationen i utskrivningsmeddelandet är till stor del vårdspecifikt. Därför kan systemansvariga skapa tilläggsmallar med fördefinierat innehåll på vårdenhetsnivå. Tilläggsmallarna kan sedan lyftas in av användaren i den systemgemensamma journalmallen.

Utbildningar

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Dela sidan