Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

LSA - Lokala systemadministratörer TakeCare

Lokala systemadministratörsgrupper samordnar system- och processutvecklingen kring TakeCare på Gotland.

LSA finns för den specialiserade vården, primärvården, barnhälsovården samt för läkemedel.

I grupperna deltar representanter för verksamheter, både inom Region Gotland och verksamheter i privat regi, som använder TakeCare eller som har nära samarbete med enheter som arbetar med TakeCare.

De lokala systemadminstratörerna utgör första linjens support.

Kontaktlistor

Barnhälsovårdens lokala systemadministratörsgrupp samordnar system- och processutveckling för att uppnå optimal användning av TakeCare för verksamheten. Gruppen tar fram gemensamma rutiner och inställningar för barnhälsovården i TakeCare. Gruppen har också representanter i den operativa gruppen inom CSTS (Centrum Samverkan TakeCare) tillsammans med Stockholm, TioHundra, VästraGötaland och Dalarna, där samverkan om BHV-journalen TakeCare sker tillsammans med leverantör.

Lokala Systemadministratörsgruppen består Lokala systemadministratörer TakeCare, barnhälsovårdsöverläkare, bhv-samordnare och systemansvarig/funktionsansvarig.

Lokal systemadministratör TakeCare Läkemedel, se Docpoint: INF-05081-v.40.0

Primärvårdens lokala systemadministratörsgrupp samordnar system- och processutveckling för att uppnå optimal användning av TakeCare och tar fram förslag på gemensamma rutiner och inställningar för primärvården i TakeCare.

Gruppen består av representanter från primärvården, 1-2 personer per vårdcentral, samt systemförvaltare och chefläkare.

Specialistvårdens lokala systemadministratörsgrupp hanterar övergripande frågor kring TakeCare. Gruppen består av representanter från specialistverksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, systemförvaltare och chefläkare.

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024
Dela sidan