Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Webcert intygstjänst

Webcert - en elektronisk intygstjänst via TakeCare.

Dödsbevis och dödsorsaksintyg i Webcert

Elektroniska intyg som går att skicka från Webcert via TakeCare:

 • Dödsbevis till Skatteverket
 • Dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen

Dödsbevis och dödsorsaksintyg skickas till intygsmottagarna direkt efter att läkaren signerat intyget. Det kan endast finnas ett aktuellt dödsbevis och ett aktuellt dödsorsaksintyg i Webcert per avliden person.

Observera: Dödsbevis ska utfärdas på papper och överlämnas till Polismyndigheten om dödsfallet ska anmälas till Polismyndigheten enligt HSLF-FS 2015:15.

Bevis/intyg går inte att utfärda digitalt på personer med skyddade personuppgifter och personer som har reservnummer. Då gäller pappersrutin.

Intyg för arbetsgivare (AG-intyg) i Webcert

Följande intyg är möjliga att skicka elektronisk:

 • Läkarintyg för sjukpenning
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Läkarutlåtande för sjukersättning
 • Läkarintyg om arbetsförmåga (dag 1-14)
 • Läkarintyg om arbetsförmåga (dag 15 - )
 • Transportstyrelsens läkarintyg
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes
 • Dödsbevis
 • Dödsorsaksintyg

Intygen skickas till patientens konto på 1177 e-tjänster - Övriga tjänster – Mina intyg.

Vid en sjukskrivning längre än 14 dagar, finns möjlighet att skicka intyget vidare även till Försäkringskassan, förutsatt att du har patientens samtycke. Du kan också kommunicera med handläggaren via en fråga/svarsfunktion.

Information/utbildning för personal

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Dela sidan