Gå till startsidan
Gå till startsidan
Sök

Bli utförare

Inom socialförvaltningens område finns det idag valfrihetssystem inom hemtjänst enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS.

Valfrihetssystemet innebär att den som blivit beviljad någon av dessa insatser har möjlighet att välja utförare. För att bli utförare krävs att företaget lämnar en ansökan till socialförvaltningen. För varje valfrihetssystem har Socialnämnden tagit fram ett förfrågningsunderlag.

Förfrågningsunderlaget innehåller de krav och villkor som gäller för de företag som vill ansöka om att bli utförare av den aktuella insatsen.

Ramavtal och entreprenadavtal

Socialförvaltningen upphandlar även ramavtal för köp av enstaka platser främst inom olika boendeformer som särskilt boende för äldre, bostad med särskild service och skyddat boende. Det finns också ett antal avtal som rör drift av verksamhet.

Mer information om Region Gotlands inköp, upphandlingar och avtal finns på www.gotland.se

Carina Vestergren Larsson
Avtalscontroller och kontaktperson kring frågor om att starta och driva vård- och omsorgsverksamhet.

Kontakta Region Gotland

Saknar du specifika kontaktuppgifter kan du alltid ringa eller skicka e-post så hjälper vi dig att nå rätt person eller verksamhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 februari 2024
Dela sidan